متن کامل جوابیه ارسال شده توسط جمعیت امام علی به روزنامه کیهان

گرچه این اولین بار نیست که روزنامه کیهان تهمت‌هایی نثار جمعیت امام علی(ع) و شارمین میمندی‌نژاد می‌نماید، تاکنون لزومی به پاسخگویی به اتهامات درج شده ندیده بودیم. چرا که در بسیاری موارد تناقضات و پایه‌های استدلالی سست نگارنده(گان)، خود، پاسخی بر بی اساس بودن مطالب بوده است. لیکن با توجه به ادامه این رویه و […]

زنگِ افعی

✳️ دوازدهمین نوشته از سلسله یادداشت‌های هفتگی شارمین میمندی‌نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در روزنامه شرق بی‌دلیل کنار روزنامه‌فروشی می‌ایستی. مغزت متوقف شده و در بی‌زمانی و بی‌فکری تمام، نگاهت بر روی عناوین روزنامه‌ها می‌دود. تیتری از یک روزنامه زرد نظرت را می‌گیرد و ذهنت از میان همه دلخوری‌ها و دلمردگی‌ها بر روی کلمات متمرکز […]