نامه س٫ بعد از آزادی

“به نام آفریدگار مهربان”

🔸آنقدر تنها بودم که تنهایی ام قابل به گم شدن در هیچ دنیای بی حد و مرزی نبود. خسته بودم از دست زمانه ای که خود به ناخواسته قلم به تقدیر آن زده بودم. ناگهان وجود گرم خدا را احساس کردم.

🔸احساس قابل به وصف نبود و هر چه بود عشق بود و این بار خدا با عشق آفریده هایش به کمک من آمده بود. فرشته هایی کوچک و بزرگ که قامتشان کوه بود و وسعت دلشان آسمان. ناشناس آشنایی بودند که فقط برای زندگی بخشیدن به من آمده بودند. کمکم کردند بی آنکه مرا بشناسند. زندگی دادن مرا در لحظه ای که دیگر امیدی به زندگی نبود. جانی دوباره گرفتم.

🔸چه کسی می گفت که معجزه وجود ندارد. من به حق معجزه را با تمام وجود احساس کردم و دیدم. دیدم که فرشته های بی بال و پری که نام انسان به دوش می کشند از بهشت آمده اند. نگاهشان عشق بود و زندگی. دست در دست هم دادند. انگار همه قطعات پازلی بودند که یکباره در کنار هم بزرگترین حماسه جاودان را ثبت کردند.

🔸در میانشان مردی بلند قامت بود که علی وار می زیست و علی وار محبت می کرد؛ بی هیچ چشم داشتی. انگار هنوز هم می توان بوی خوش بهشت را استشمام کرد. به راستی می توان او را سردار سپاه علی نامید.

🔸فرشته هایی که اگر بودند در دوران امامت مولایم علی (ع) دیگر بی وفایی هزاران هزار مردم کوفه لحظه ای پریشان نمی کرد خاطر مولایم را. یا علی کجایی که ببینی هنوزم می شود به نام انسان اعتمادی دوباره داشت. هنوز هم می شود آینه عشق پروردگاری را که در دلهای گرمشان طنین انداز شده احساس کرد.

🔸بار خدایا سپاس ویژه از اینکه یکبار دیگر قلم عفو بر گناهانم کشیدی و عشقت را از طریق عده ای فرشته خوی که جمعیت امام علی (ع) می خوانندش به من ارزانی داشتی.

🔸یک دنیا تشکر و قدردانی و شرمساری از خانواده ای که علی وار مرا بخشیدند و از حق خود گذشتند تا سرلوحه و راهنمایی باشند برای ادامه این مسیر بی انتها؛ که هستند هنوز چشمانی منتظر و نگران که امید به زندگی دارند تا دیگر خانواده های این چنین فداکاری را به ارج نهند و گذشت کنند تا (به) آیین طفلان مسلم حیات دهند و انسانهایی باشند که جز نور خدا هیچ نوری در دلهای منتظرشان سوسو نمی زند.

🔸یک دنیا عشق و سپاس به پای اعتماد و قدم های راسختان که کمک کردید که امروز آزادانه و بی هیچ محنت و بندی بنویسم “دوستتان دارم” و در آخر شارمین عزیزم و فرشته های مهربانی که بنام اعضای جمعیت امام علی (ع) طعم واقعی آزادی و زندگی را به من بخشیده اید.

🔸سپاس و دردود فراوان بر شما و آرزوی قلبی ام از پروردگار مهربانم یک دنیا عشق و آرامش برای وجود نازنینتان.

یاعلی مدد- س٫ ۱۳۹۶/۲/۶

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *