اعضای جمعیت

اعضای جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) را بیشتر دانشجویان، فارغ التحصیلان و اساتید دانشگاه ها تشکیل می دهند و در کنار آنان در بخش مردمی جمعیت، مردم نیکوکار بیشتر به عنوان خیر در جمعیت فعالیت می کنند. اکثریت نیروهای انسانی فعال جمعیت، دانشجویان دانشگاه ها هستند و در حال حاضر جمعیت امام علی (ع) با بیش از ۵۰۰۰ عضو دانشجویی که در طرح های مختلف جمعیت فعالیت می کنند، بزرگترین سازمان دانشجویی فعال در زمینه معضلات اجتماعی در کشور می باشد. اعضای این جمعیت در تهران از دانشگاه های تهران، شریف، امیر کبیر، خواجه نصیر الدین طوسی، علم و صنعت، شهید بهشتی، علامه طباطبایی، شهید عباسپور، آزاد تهران جنوب، آزاد تهران مرکز، آزاد شرق، آزاد غرب، آزاد مرکزی، آزاد علوم تحقیقات، پیام نور و … می باشند. تمامی اعضای فعال در جمعیت داوطلب هستند و به صورت داوطلبانه به فعالیت های اجتماعی می پردازند. آنها بخشی از زمان ارزشمند خود را برای این فعالیت ها اختصاص داده اند.