طرح تدریس عشق

یکی از علل اصلی و ریشه ای فقر در جامعه، بی سوادی و عدم آموزش صحیح است. سطح نامناسب زندگی و معیشت ناصحیح از فقر فرهنگی ای نشئت می گیرد که عامل اصلی آن ناآگاهی ست. برای دانشجویان عضو جمعیت امام علی (ع) آگاهی بخشی و آموزش به کودکان خانواده های محروم در اولویت کاری قرار دارد و آموزش مهمترین هدف جمعیت به شمار می رود. لذا کلیه ی برنامه های دیگر جمعیت به نحوی متاثر از آموزش است. بسیاری از معضلات اجتماعی در اثر ناآگاهی بوجود آمده اند. به طور مثال پدیده ی بزهکاری کودکان، بیشتر در شرایطی رخ می دهد که آموزش صحیح برای کودکان وجود نداشته باشد.
آموزش، کیفیت زندگی را بالا می برد و تاثیر مستقیمی بر کاهش مسائلی چون فقر و گرسنگی دارد. ماده ۲۸ پیمان نامه ی جهانی حقوق کودکان، حق دسترسی همه کودکان به آموزش همگانی را به رسمیت شناخته و کشورهای عضو، متهعد شده اند تا اقدامات لازم را در جهت کاهش موارد ترک تحصیل کودکان به عمل آورند. همچنین در این پیمان نامه یکی از اهداف آموزش، رشد استعدادها و توانایی های جسمی و ذهنی هر کودک تعریف شده است. طرح تدریس عشق با آرمان برپایی عدالت آموزشی به معنای بهره مندی یکسان تمامی کودکان از «آموزش و پرورش درست» توسط آقای شارمین میمندی نژاد طراحی شده است.
شعار طرح: هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست.

تاریخچه و سال شروع
از همان سالهای نخست تاسیس جمعیت،طرح آموزش به کودکان محروم، توسط خانم زهرا رحیمی (مدیر عامل جمعیت) و سایر اعضا اجرا می شد. این فعالیت های آموزشی زمینه ای را برای اجرای طرح های آموزشی بعدی و راه اندازی بخش آموزش و همچنین ایجاد طرح تدریس عشق از سال ۱۳۸۶ با هدف آموزش به کودکان در سال تحصیلی فراهم آورد.

اهداف کوتاه مدت
۱- ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان مناطق محروم به صورت آموزش تقویتی و پاره وقت جهت کسب موفقیت در امتحانات پایان ترم تحصیلی
۲- ارائه الگوی رفتاری مناسب به دانش آموزان مناطق و خانواده های محروم
۳- شناسایی و آغاز آموزش کودکان محروم از تحصیل (کودکان کار)

اهداف میان مدت
۱- برنامه ریزی و ساماندهی تیم های تخصصی در جهت ارتقای سطح کیفی طرح
۲- تیم های فعال: پژوهشی، آزمایشگاه علمی، نشریه، روانشناسی، مشاوره ی تحصیلی، اطلاع رسانی و تبلیغات، مستندسازی، برگزاری همایش ها، بازرسی کلاس های آموزشی، اردوهای تفریحی و برنامه ریزی آموزشی
۳- تیم های در حال شکل گیری: کودکان کار و خیابان، سمینارهای علمی و تخصصی، اردوهای علمی
۴- بورسیه ی تحصیلی دانش آموزان به صورت گسترده تر از سالهای قبل
۵- حمایت همه جانبه و پرورش کامل و به ثمر رساندن استعداهای تعدادی از دانش آموزان منتخب خانواده های تحت پوشش

اهداف بلندمدت
۱- ارائه ی استانداردهای آموزشی صحیح (ویژه ی کودکان مناطق محروم)
۲ -تاسیس مدارس زنجیره ای شبانه روزی غیر دولتی متعلق به جمعیت امام علی (ع) در سراسر ایران برای کودکان بدسرپرست یا بی سرپرست

چگونگی اجرا و برگزاری
طرح تدریس عشق همواره با برگزاری همایش هایی در دانشگاه ها اقدام به جذب آموزگار از میان دانشجویان و اساتید محترم می نماید و سپس این افراد طبق برنامه ریزی های انجام شده در خانه های ایرانی و یا در خانه ی کودکان محروم و یا در مدارس محلات محروم به آموزش رایگان و داوطلبانه به کودکان می پردازند. همچنین غیر از آموزش های درسی، آموزش های غیر درسی و فوق برنامه نیز بسته به توانایی های موجود و علایق کودکان برای آنان برپا می شود.

چگونگی همکاری در این طرح
افراد داوطلب تدریس در این طرح می توانند با روابط عمومی جمعیت امام علی تماس بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با روابط عمومی مرکزی جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی (ع) تماس بگیرید.
۰۲۱-۸۸۹۳۰۸۱۶