نامه س٫ بعد از آزادی

“به نام آفریدگار مهربان” 🔸آنقدر تنها بودم که تنهایی ام قابل به گم شدن در هیچ دنیای بی حد و مرزی نبود. خسته بودم از دست زمانه ای که خود به ناخواسته قلم به تقدیر آن زده بودم. ناگهان وجود گرم خدا را احساس کردم. 🔸احساس قابل به وصف نبود و هر چه بود عشق […]

کارگاه نگاه صحیح در برخورد با کودکان کار

🌀 کارگاه نگاه صحیح در برخورد با کودکان کار توسط کانون امداد دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه تهران و با حضور محیا واحدی (فعال اجتماعی) در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت ١٣ الی ١۶ در تاریخ ١١ اردیبهشت ٩۶ برگزار شد. 🔹 محیا واحدی ابتدا با طرح سوال “ما به عنوان یک شهروند چه […]

کارگاه آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی

🌀 کارگاه آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی توسط مرتضی کی منش (فعال اجتماعی) در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت ١۴ الی ١۶ در تاریخ ١٢ اردیبهشت ٩۶ برگزار شد. 🔹 فردی سوال می‌کند که من از کودک کار بخرم یا نخرم؟ در پاسخ می‌گوییم این سوال در ابتدای امر اصلا مطرح نیست. بلکه سوال […]