کارگاه نگاه صحیح در برخورد با کودکان کار

🌀 کارگاه نگاه صحیح در برخورد با کودکان کار توسط کانون امداد دانشجویی امام علی (ع) دانشگاه تهران و با حضور محیا واحدی (فعال اجتماعی) در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت ١٣ الی ١۶ در تاریخ ١١ اردیبهشت ٩۶ برگزار شد. 🔹 محیا واحدی ابتدا با طرح سوال “ما به عنوان یک شهروند چه […]

کارگاه آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی

🌀 کارگاه آشنایی با مفهوم مسئولیت اجتماعی توسط مرتضی کی منش (فعال اجتماعی) در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران از ساعت ١۴ الی ١۶ در تاریخ ١٢ اردیبهشت ٩۶ برگزار شد. 🔹 فردی سوال می‌کند که من از کودک کار بخرم یا نخرم؟ در پاسخ می‌گوییم این سوال در ابتدای امر اصلا مطرح نیست. بلکه سوال […]