فارسی | English

تامین هزینه های جمعیت امام علی (ع)

جمعیت امداد دانشجویی - مردمی امام علی (ع) یک سازمان مستقل است و از هیچ ارگان دولتی تاکنون هیچگونه کمک مالی دریافت نکرده است. کلیه هزینه های جمعیت توسط خیرین و اسپانسرهای آن تامین می شود و همچنین طرح های ماهیانه 1000 تومانی جمعیت در میان دانشجویان و مردم از دیگر راه های جذب منابع مالی برای جمعیت می باشد. در ضمن جمعیت با برگزاری جشنواره های غذا و بازارچه های خیریه به معرفی و جذب امکانات و منابع مالی برای برنامه های خود می پردازد. علاوه بر این، در سالهای اخیر برخی برنامه های کارآفرینی فرهنگی و اجتماعی با هدف توانمندسازی و اشتغالزایی برای مددجویان و نیز با هدف تامین منابع مالی برای فعالیت های جمعیت به اجرا در آمده است.

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد