فارسی | English

نمایندگی های جمعیت امام علی (ع)


جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی (ع) برای گسترش فعالیت های خود در کشور همواره تلاش داشته است تا با جذب نیروهای دانشجویی و مردمی امداد رسانی خود را از تهران به سایر نقاط و شهرستان های کشور گسترش دهد. بیشتر افرادی که برای تحصیل به تهران آمده اند نیز با مشاهده فعالیت ها و اهداف جمعیت، پس از بازگشت به شهر خود با تاسیس جمعیت در گسترش اندیشه های دیگرخواهانه آن همت گماشته اند. جمعیت همه ساله حتی در شهرهایی که افراد فعال نداشته است، در صورت نیاز طرح غذا رسانی خود را انجام داده است. در حال حاضر طرح کوچه گردان عاشق جمعیت در بسیاری از شهرهای کشور در مواردی به صورت خود جوش و مردمی انجام می شود. اما یکی از اهداف جمعیت تشکیل دفاتر رسمی جمعیت در سایر شهرستان ها می باشد. برای این منظور به فعالیت دانشجویان در شهرستان ها نیاز است. 

آیین نامه ایجاد نمایندگی جمعیت امام علی(ع) را از اینجا دانلود کنید.

 جمعیت در شهرستان های کرج، ورامين، قرچك، پاكدشت، اصفهان، کرمانشاه، گیلانغرب، مشهد، آذربایجان شرقی (اهر و ورزقان)، هرمزگان، کرمان، ايلام، شيراز، ساري، زنجان، قم، قوچان، زابل و گرگان به صورت فعال و گسترده فعالیت می کند و در دانشگاه های مختلف این شهرستان ها اعضای فعال دارد. همچنین در بسیاری دیگر از شهرستانها نیز اعضای جمعیت در حال گسترش فعالیت ها و جذب عضو به منظور راه اندازی دفاتر دانشگاهی و مردمی هستند. در بسیاری از این شهرستان ها برخی از طرح های جمعیت اجرا شده است و در برخی نیز با کمک دانشجویان راه اندازی دفتر رسمی دانشگاهی و دفتر خانه ایرانی در دست بررسی و یا اقدام می باشد.

همه ما اعضای جمعیت امام علی(ع)داوطلبانه فعالیت می کنیم و برای گسترش فرهنگ دگرخواهی .و انجام فعالیت های اجتماعی جمع شده ایم

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جمعیت مستقل امداد دانشجویی_مردمی امام علی(ع) می باشد